Over ons

De TableBin is ontwikkeld door de Stichting KWAMUTEGEN.

De Initiatiefnemers willen daarmee een bijdrage leveren aan het bestrijden van zwerfvuil door afval van terrastafels van de horeca.

Met de opbrengst van de verkoop van de TableBin ondersteunt de Stichting jonge verkeersslachtoffers.

Kinderfonds

Zonder dat zij daadwerkelijk aan het verkeer hebben deelgenomen zijn kinderen vaak betrokken bij een ongeval.

Het KWAMUTEGEN kinderfonds biedt, financiële steun voor bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen, studiekosten, sport, cultuur of verbetering van kansen op de arbeidsmarkt

Na afruimen zo in de afvalbak

Klantvriendelijk en geen extra afwas